Együttműködő partnereink

Albertfalvi Közösségi Ház
2020.12.08 10:47

Intézményünk elsősorban albertfalvi szervezetekkel működik együtt

 

Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény
Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója 1964-től 1992-es nyugdíjazásáig Beleznay Andor volt. Az első albertfalvi iskolát 1828-ban alapították. A 150 éves évfordulóra való felkészülést 1973-ban kezdeményezte az igazgató úr.

 
Ez épp egybeesett Albertfalva főutcájának – a Fehérvári út Kondorosi út és Építész utca közötti szakaszának – lebontásával, az új lakótelep építésének kezdetével. Az iskola ezer tanulója felosztotta maga közt a területet, és a lebontásra ítélt házakból mindent összegyűjtött, amit a lakók felajánlottak. A közel öt éves gyűjtőmunka meghozta gyümölcsét, a jubileumi kiállítás nagy sikert aratott. Ezt követően az összegyűjtött értékes anyagból megszületett az iskolamúzeum, mely 1980. március 15-én az iskola régi felvonulási épületében nyílt meg. Jelenlegi helyére, a Pentele utca 8-ba 1991-ben költözött. Beleznay Andor haláláig igazgatta a gyűjtemény munkáját és rendszerezte anyagait.

 
Időközben rengeteg fénykép gyűlt össze nemcsak az iskola történetéről, hanem a városrész lakóiról, a rég lebontott épületekről, utcaképekről. Tárgyakat őriznek az itt élt Mahunka bútorgyáros dinasztia munkáiból és családi berendezési tárgyaiból, az iskola speciális taneszközeiből, de a feltárt Albertfalva régmúltjából is. Minden évben több kiállítást nyitnak az érdeklődők előtt. Jelenleg az összegyűjtött kép-, hang- és filmanyagok digitalizálását végzik a munkatársak az ország egykori legnagyobb iskolájáról és Albertfalváról.

 

 

Albertfalvi Keresztény Társas Kör
Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör székhelye hosszú évek óta maga az Albertfalvi Közösségi Ház. A szervezet célja az Albertfalván élő állampolgárok sajátos érdekeinek feltárása, képviselete és szolgálata, az öntevékenység és az önszerveződés fejlesztésének segítése, Albertfalva történelmi és kulturális hagyatékának ápolása, valamint a keresztény erkölcsi felfogás szerinti életmód támogatása.

 
Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör fontos feladatának tartja, hogy lehetőséget biztosítson és támogatást adjon minden olyan közösségi tevékenységnek, mely idősebbeknek és fiatalabbaknak is testi és lelki javát szolgálja. Döngicsélők nyugdíjas klubja az AKH-ban működik heti rendszerességgel. Kulturális rendezvényeket és előadásokat szervez a Szent Mihály Akadémia keretében. Feladatának tekinti, hogy ápolja Albertfalva történelmét a Mahunka család munkásságától az ’56-os hősökre való emlékezésen át Albertfalva elhunyt plébánosainak emlékápolásáig.

 
Együttműködik a keresztény oktatási és nevelési intézményekkel. Élő kapcsolatok kialakítására törekszik a határainkon túl élő magyarokkal, ezért sok éve kárpátaljai magyar gyerekek honismereti táborát szervezi.

 

 

Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület
A 2017-ben alakult egyesület céljai közt szerepel az Albertfalván élő vagy dolgozó polgárok részére a lokálpatriotizmus szellemének terjesztése, népszerűsítése. Ennek érdekében kiadványok szerkesztését, rendezvények, előadások és konferenciák szervezését is vállalja. Fontosnak tartja az albertfalvi környezet szépítését a helyi értékek feltárása és megőrzése mellett.

 
Az egyesület a 2019. évi bicentenáriumi ünnepségsorozat megszervezésében, a települést alapító Albert Kázmér herceg mellszobrának felállításában jelentős szerepet vállalt.

 

© KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft., 2023 | Minden jog fenntartva.