Albertfalvi Polgárok Köre

Albertfalvi Közösségi Ház
2020.06.01 08:52

Az albertfalvi polgári hagyományok ápolása

  

Minden hónap harmadik csütörtökjén: 15:30-17:30

  

Egyesületünk a civilmozgalom újraéledése idején az első fecske volt Albertfalván. 1990 elején kezdték szervezni, az alakuló ülése az év júniusában volt. A 22 alapító tag részint a rendszerváltó értelmiség tagjaiból, részint régi albertfalvi lokálpatriótákból, részint pedig a Hazafias Népfront aktivistáiból, néhány egykori tanácstagból került ki.

  

Az alapszabályban rögzítették, hogy pártpolitikától mentes egyesületet kívánnak alakítani. Mutatja ezt, hogy a kezdetektől a mai napig többféle párt szimpatizánsa/tagja munkálkodik a körben.

  

Az alapszabályban megfogalmazott célja: az albertfalvi polgári hagyományok ápolása a helyi polgárok közösségi életének önkéntes alapon nyugvó fejlesztése révén.

© KözPont Újbudai Kulturális Kft., 2019 | Minden jog fentartva.